2003-2016

Wpisał Administrator

Drukuj

Ilość oddanej krwi przez mieszkańców powiatu gołdapskiego od 2003 roku
na akcjach zorganizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz od 2009 roku
przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi:
 
Rok
 Ilość oddanej krwi (w litrach)
2003
113,000
2004
133,060
2005
125,490
2006                               
119,020
2007
117,530
2008
221,160
2009
251,607
2010
258,700
2011
263,330
2012 261,050
2013 287,131
2014 326,752
2015 249,267
2016 84,014
Łącznie
2804,499